Wednesday, 9 March 2011

WATAK DAN KARAKTER BERDASARKAN HARI KELAHIRAN

Hari juga dianggap mampu menceritakan watak dan karakteristik dari seseorang :

1. Hari Isnin
Royal, suka memberi dengan ikhlas, di waktu yang bersamaan maka mereka tidak boleh menyimpan wang, senang akan kebenaran, mudah tersinggung dan tidak pandai bicara.
2. Hari Selasa
Goyah dan mudah terpengaruh, kamu cenderung sulit mengambil keputusan penting, mudah marah, dan selalu mahu menang sendiri.
3. Hari Rabu
Pendiam namun kalau sudah bicara tidak terduga, tidak suka mencampuri urusan orang lain, baik hati, suka menolong dan banyak reeki.
4. Hari Kamis
Pendiriannya tidak tetap, suka dipuji, mudah emosi, mudah termakan pujuk oleh rayuan halus dan tidak sabar.
5. Hari Jumat
Disukai orang banyak, kuat mental, suka menolong, suka memberi nasihat yang baik dan suka mempelajari ilmu pengetahuan
6. Hari Sabtu
Giat bekerja dan rajin, sehingga rezeki pun sering datang, ditakuti banyak orang, pandai menempatkan diri dan boleh menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawabnya dengan baik.
7. Hari Minggu
Mudah bergaul, fevret semua orang, suka merendahkan diri, pandai berbicara, berjiwa besar dan dapat mengatasi masalah yang dihadapiya dengan baik.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts